Wywiad z fotografem w Dobraticach (CZ)

Fragmenty z dyskusji z fotografem

W poniedziałek nasz klub „Odkrywcy Technologii Cyfrowych” odwiedził fotografa wraz z przyjacielem i pokazał dzieciom aparaty i ich obiektywy, a także funkcjonalność poszczególnych urządzeń. Wyjaśniali dzieciom, jak ważna jest kompozycja i perspektywa na zdjęciach, a także gra ostrości, światła i cienia.
Dzieci zostały wciągnięte w fotografię aparatem i telefonem komórkowym.
Podczas interpretacji obu mistrzów w klasie panowała zupełna cisza, a koncentracja odkrywców była niemal namacalna.
Ze względu na Covid 19, obie grupy klubu nie mogły być razem w tej samej klasie, więc dyskusja odbywała się osobno z każdą grupą.

Dziękujemy obu Panom za ich wkład w naszą fotografię!