Działania

Klub Odkrywców Technologii Cyfrowych

Stworzenie „Klubów Odkrywców Technologii Cyfrowych” w Bielsku-Białej i w Dobraticach.
W ramach działania powstanie Klub „Odkrywców Technologii Cyfrowych” zarówno po stronie polskiej i czeskiej, skupiający dzieci w wieku 9-12 lat. W klubach dzieci będą wchodzić w świat aktywnego wykorzystywania technologii cyfrowych oraz w sposób kreatywny i twórczy sami będą mierzyć się z kolejnymi zadaniami. Zostanie przygotowanych i przeprowadzonych 5 zadań z zakresu: obróbki i tworzenia filmów, przetwarzania zdjęć, tworzenia komiksów, tworzenia poradników/tutoriali oraz robotyki. Zajęcia w ramach Klubów odbywać się będą w okresie, w którym odbywa się dydaktyka w szkołach.Po stronie czeskiej odbędzie się min.16 spotkań po 90 min. Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu. Klub będzie prowadzony przez 2 członków zespołu. Po stronie polskiej odbędzie się 8 sesji warsztatowych zajęć grupowych oraz mentoring on-line w trakcie wykonywania zadań (pomiędzywarsztatami). W ramach Klubów zostaną przeprowadzone warsztaty robotyczne zrealizowane przez ARR. Ze względu na charakter zajęcia odbędą się w 6 grupach po 11/12 osób zarówno po stronie polskiej i czeskiej.

Klub

Konkursy

Przeprowadzenie transgranicznych konkursów na najlepsze prace w ramach poszczególnych zadań. W ramach działania zostaną przeprowadzone konkursy najlepszych prac przygotowanych w ramach poszczególnych zadań zrealizowanych przez wszystkich uczestników projektu w zakresie: najlepszy film, zdjęcie, komiks i poradnik.

Turniej Robotów

Przygotowanie i przeprowadzenie „Turnieju Robotów” dla dzieci i młodzieży uczestniczącej w projekcie. Działanie ma w atrakcyjny sposób wzmacniać integrację dzieci i młodzieży uczestniczących w projekcie oraz zaprezentować wspólne dokonania w ramach projektu. W ramach wydarzenia zaplanowano przeprowadzenie turnieju budowania robotów, prezentacje multimedialne efektów pracy uczestników projektu (zdjęć, filmów itd), a także uhonorowanie nagrodami zwycięzców konkursów transgranicznych oraz rywalizacji w ramach turnieju robotów.