Soutěže v „Klubu objevitelů digitálních technologií“

Vážení rodiče a členové klubu,

Jednou z aktivit realizovaných v rámci projektu „Digitálně kreativní mládež“ je pořádání přeshraničních soutěží o nejlepší práce v rámci jednotlivých úkolů.

Souběžně s realizací následných úkolů v rámci „KLUBU OBJEVITELŮ DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ“ začínáme pořádat soutěže o nejlepší práce připravené účastníky projektu v těchto oblastech: nejlepší komiks, fotografie, video a průvodce. Práce, které účastníci projektu dokončili, jsou zveřejněny na webových stránkách vytvořených v rámci projektu a účastní se soutěže.

Hlasovat můžete zde!

Soutěže o nejlepší práce probíhají formou „laiků“ (počet srdíček u každé práce) a probíhají online současně na polské i české straně.

Podívejte se na díla vytvořená účastníky KLUBU OBJEVITELŮ DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ a hlasujte.

K hlasování vyzýváme také rodinu a přátele =D