Činnosti

Klub objevitelů digitálních technologií

Vytvoření „Klubu objevitelů digitálních technologií“ v Bielsko-Bialej a Dobraticích
V rámci akce bude založen Klub „Objevitelé digitálních technologií“, a to jak na straně Polské, tak České, který bude sdružovat děti ve věku 9-12 let. V klubech děti vstoupí do světa aktivního využívání digitálních technologií a budou kreativním a tvůrčím způsobem čelit dalším úkolům. Bude připraveno a provedeno 5 úkolů v oblasti: zpracování a tvorba filmu, zpracování fotografií, tvorba komiksů, tvorba průvodců / tutoriálů a robotika. Aktivity v rámci klubů budou probíhat v období, ve kterém probíhá výuka na školách. Na České straně minimálně 16 schůzek po 90 minutách. Aktivity se budou konat jednou týdně. Klub budou provozovat 2 členové týmu. Na polské straně proběhne 8 workshopů skupinových tříd a on-line mentoringu během plnění úkolů (mezi workshopy). V rámci klubů bude ARR provádět robotické dílny. Vzhledem k charakteru setkání se aktivity budou konat v 6 skupinách po 11/12 osob jak na straně polské, tak české.

Klub

Soutěže

Provádění přeshraničních soutěží o nejlepší díla v rámci jednotlivých úkolů. V rámci opatření budou provedeny soutěže o nejlepší díla připravená v rámci jednotlivých úkolů realizovaných všemi účastníky projektu v oblasti: nejlepší film, fotografie, komiks a průvodce.

„Turnaj Robotů“

Příprava a vedení „Turnaje robotů“ pro děti a mládež účastnící se projektu. Akce má atraktivním způsobem posílit integraci dětí a mladých lidí účastnících se projektu a představit společné úspěchy v rámci projektu. V rámci akce je plánováno pořádání turnaje v budování robotů, multimediální prezentace výsledků práce účastníků projektu (fotografie, filmy atd.), jakož i oceňování vítězů přeshraničních soutěží a soutěží v robotickém turnaji cenami.