Klub objevitelů digitálních technologií v České republice

Od října se rozjíždí pro žáky Základní školy v Dobraticích klub plný zábavy a nových informací. Klubu se zúčastní celkem 35 žáků ze čtyř tříd 1. stupně ZŠ pod vedení dvou lektorek.

Žáci jsou rozdělení do dvou skupin po 16 a 19 žácích. První skupinu vede Mgr. Veronika Cyroň a druhou skupinu Mgr. Andrea Znojilová. Klub probíhá každý týden, avšak skupinky se střídají sudý a lichý týden. Každá ze skupin má tedy klub jednou za 14 dní.

Klub je realizovaný v nové počítačové učebně, která vznikla v rámci projektu Digitálně kreativní mládež. Žáci mají v učebně k dispozici pro svou práci dostatek zařízení s přístupem k internetu.

Níže v tabulce je podrobnější rozdělení dětí s datem prvního setkání.

 

Tabulka jednotlivých skupin

SkupinaZačátek klubuVedení klubu
Skupina 1 (žáci 3.ročníků)7. října 2021Mgr. Veronika Cyroň
Skupina 2 (žáci 4-5. ročníků)14. října 2021Mgr. Andrea Znojilová

Kontakt

Mgr. Veronika Cyroň

cyron.veronika@gmail.com

Mgr. Andrea Znojilová

zandrea@email.cz