Klub, který dokáže zaujmout (ČR)

Klub a jeho koncepce se snaží od první chvíle své účastníky (žáky) zaujmout a přesunout na svou kreativní stranu. Chce žáky zaujmout natolik, že sami začnou být tvůrci digitálních obsahů. Těch obsahů, jež doposud pouze pasivně přijímali.

Lektorky v úvodní hodině klubu jednoduše dětem představili, na co se projekt i samotný klub zaměřuje, co je jeho cílem a jakou roli v dosahování cíle hrají ony sami. Byl jim zároveň i představen první úkol, tedy vytvoření komiksu.

Pomocí diskuze jsme si s dětmi povídali o definici a znacích komiksových příběhů, o jejich dějové linii a cíli pobavit čtenáře. Pro inspiraci jsme si několik komiksů přečetli a pomocí tištěné šablony si zkusili svůj komiks navrhnout v kresbě.

Pro tvorbu komiksu v digitální podobě jsme zvolili program canva.com, který je tvořivý, avšak pro uživatele zcela jednoduchý na ovládání. Děti jsme s programem seznámili a ukázali jim i samotnou tvorbu komiksů. Program canva.com nabízí v tomto směru nespočet šablon a ilustrací k tvorbě.

Zaujetí žáků pro nové technologie